Khương Bùi SEO - www.khuongbui.com

Nhận SEO từ khóa lên tóp google, thiết lập chiến dịch Google Adwords, facebook ads, Digital Marketing cho tổ chức Doanh nghiệp - www.khuongbui.com

chính sách bảo mật

Điều gì xảy ra nếu bạn vi phạm chính sách của Google ?

Điều gì xảy ra nếu bạn vi phạm chính sách của Google ? Để đảm bảo trải nghiệm an toàn và tích cực cho người dùng, Google yêu cầu nhà quảng cáo phải tuân thủ tất cả luật và quy định hiện hành ngoài chính sách AdWords. Quảng cáo, tiện ích, đ…