Khương Bùi SEO - www.khuongbui.com

Nhận SEO từ khóa lên tóp google, thiết lập chiến dịch Google Adwords, facebook ads, Digital Marketing cho tổ chức Doanh nghiệp - www.khuongbui.com

Đo hiệu suất video trong bằng phân tích video

Đo hiệu suất video trong bằng phân tích video

Vậy là bạn đang chạy chiến dịch video của mình và muốn biết hiệu quả hoạt động của các chiến dịch. Nhờ hiểu rõ hơn hiệu quả hoạt động của các video trên YouTube trong quảng cáo video TrueView, bạn sẽ biết phải tập trung vào nội dung video nào cho đối tượng của mình và đổi lại, có thể cải thiện chiến lược video của bạn.

Nếu tài khoản YouTubeAdWords của bạn được liên kết, bạn có thể giám sát những nội dung sau cho bất kỳ quảng cáo video TrueView nào của mình:

  • Hiệu suất video và tương tác của người xem trên số lượt xem trả phí và không phải trả phí.
  • Phần trăm số lượt xem và phần trăm chi phí của mỗi video
  • Tỷ lệ giữ chân người xem của mỗi video trên số lượt xem trả phí và không phải trả phí
  • Nhân khẩu học YouTube của mỗi video

Mẹo

Đảm bảo liên kết kênh YouTube với tài khoản AdWords của bạn, để bạn có thể theo dõi tốt hơn hiệu suất của tất cả các video trong chiến dịch của mình.

Hiệu suất video và tương tác của người xem

Trong “Hiệu suất và tương tác”, bạn có thể xem tóm tắt trực quan các hành động mọi người thực hiện sau khi xem video này. Cụ thể, báo cáo này bao gồm số lượt xem, số lượt thích, số lượt chia sẻ và số lần đăng ký của video do mọi người xem video này.

Với “Tất cả số lượt xem”, bạn có thể so sánh số lượt xem trả phí của video và số lượt xem không phải trả phí của video khi chiến dịch video chạy. “Số lượt thích” tương ứng tổng số lượt thích video của bạn, trên tất cả số lượt xem. Tương tự, “Số lượt chia sẻ” hiển thị cho bạn tổng số lần mọi người đã chia sẻ video của bạn. Với “Số lần đăng ký”, bạn có thể xem tổng số lần mọi người đã đăng ký vào kênh của video này, khi xem video. Bằng cách phủ số lượt xem trả phí, bạn có thể xem quảng cáo trả phí ảnh hưởng đến tương tác tổng thể của video của mình như thế nào.

Phần trăm số lượt xem và phần trăm chi phí của mỗi video

Nếu bạn đang đồng thời chạy nhiều quảng cáo video, “Phần trăm số lượt xem” và “Phần trăm chi phí” có thể giúp bạn hiểu đóng góp của video cụ thể vào tổng số lượt xem và tổng chi phí của tài khoản hoặc chiến dịch đơn lẻ. Tỷ lệ giữ chân người xem của mỗi video trên số lượt xem trả phí và không phải trả phí.

Trong “Tỷ lệ giữ chân người xem”, bạn có thể xem phần trăm trung bình đã xem trên tất cả số lượt xem video. Đối với biểu đồ, so sánh hiệu suất của quảng cáo TrueView trong luồng, quảng cáo khám phá video TrueView và số lượt xem không phải trả phí của bạn. Ví dụ: nếu nhận thấy rằng tỷ lệ giữ chân người xem giảm đáng kể ở mức 50% đối với quảng cáo khám phá video, bạn có thể muốn cải thiện các phần đó của các video hoặc chỉnh sửa thời lượng của chúng. Bằng cách làm cho nội dung video hấp dẫn hơn, mọi người có thể nhiều khả năng xem hết video của bạn hơn.

Nhân khẩu học YouTube của mỗi video

Báo cáo Nhân khẩu học hiển thị cho bạn phân tích thống kê người xem trả phí và không phải trả phí theo độ tuổi và giới tính ("Nam", "Nữ" và "Không xác định"). Xem xét hiển thị quảng cáo chỉ cho những người có khả năng quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn hơn, ví dụ: những người có độ tuổi hoặc giới tính nhất định. Sử dụng dữ liệu này để tinh chỉnh tốt hơn nhắm mục tiêu của quảng cáo video của bạn.