Khương Bùi SEO - www.khuongbui.com

Nhận SEO từ khóa lên tóp google, thiết lập chiến dịch Google Adwords, facebook ads, Digital Marketing cho tổ chức Doanh nghiệp - www.khuongbui.com

Tổng hợp các quy phạm chính sách quảng cáo google bạn cần phải biết

Các quy phạm chính sách quảng cáo google bạn cần phải biết

Để cung cấp trải nghiệm người dùng chất lượng, Google yêu cầu tất cả quảng cáo đáp ứng được các tiêu chuẩn chuyên nghiệp và biên tập cao. Chúng tôi chỉ cho phép quảng cáo có hình thức trình bày rõ ràng, chuyên nghiệp và dẫn người dùng đến nội dung có liên quan, hữu ích và dễ dàng tương tác.

Dưới đây là một số ví dụ về những điều cần tránh trong quảng cáo của bạn. Tìm hiểu về điều gì xảy ra nếu bạn vi phạm chính sách của chúng tôi.

Nếu cho rằng quảng cáo của mình bị từ chối không chính xác, bạn có thể yêu cầu xem xét thông qua biểu mẫu Câu hỏi về quảng cáo bị từ chối và chính sách.

Nội dung không rõ ràng

Quảng cáo khó hiểu hoặc vô nghĩa

Ví dụ: Văn bản quảng cáo vô nghĩa, quảng cáo quá chung chung hoặc mơ hồ, hiển thị các thẻ ValueTrack trong văn bản quảng cáo, nội dung trang đích trống hoặc vô nghĩa

Quảng cáo không nêu tên sản phẩm, dịch vụ hoặc đối tượng mà chúng đang quảng cáo, bao gồm cả quảng cáo hoạt ảnh không hiển thị rõ ràng thông tin nhận dạng như tên sản phẩm hoặc công ty, biểu trưng hoặc URL hiển thị trên khung tĩnh cuối cùng (sau khi hoạt ảnh đã ngừng).

Ví dụ: Không bao gồm thông tin nhận dạng, chẳng hạn như tên sản phẩm hoặc công ty, biểu trưng hoặc URL hiển thị trong quảng cáo

Khắc phục sự cố: Nội dung không rõ ràng

1. Đọc chính sách ở trên. Chúng tôi không cho phép quảng cáo không rõ ràng, khó hiểu hoặc không phản ảnh chính xác doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo trên trang web hoặc ứng dụng của bạn. Dưới đây là một số ví dụ về những điều cần kiểm tra:

 • Kiểm tra xem quảng cáo và trang đích của bạn có sử dụng văn bản có nghĩa và không quá chung chung hay không.
 • Đảm bảo rằng văn bản quảng cáo hoặc tiện ích quảng cáo không có vẻ chưa hoàn tất hoặc trông như đã bị cắt mất.
 • Đảm bảo rằng thông tin về doanh nghiệp của bạn là chính xác bao gồm tên doanh nghiệp, vị trí doanh nghiệp và thông tin Google Doanh nghiệp của tôi.
 • Hình ảnh, video, âm thanh và các yếu tố khác của quảng cáo phải có chất lượng tốt và không được mờ, không rõ ràng hoặc không thể nhận ra. Cũng đảm bảo rằng mỗi yếu tố có liên quan đến phần còn lại của quảng cáo và trang web của bạn.
 • Xóa bất kỳ thẻ ValueTrack nào trong văn bản quảng cáo của bạn.
 • Đảm bảo rằng bạn bao gồm tên sản phẩm, tên công ty, biểu trưng hoặc URL hiển thị trong quảng cáo của mình. Đối với quảng cáo hoạt ảnh, vui lòng đảm bảo rằng khi hoạt ảnh đã ngừng, khung tĩnh cuối cùng hiển thị rõ ràng thông tin nhận dạng, như tên sản phẩm hoặc công ty, biểu trưng hoặc URL hiển thị.

2. Thay đổi trang web hoặc ứng dụng của bạn. Nếu quảng cáo của bạn dẫn đến nội dung vi phạm chính sách này, thì hãy chỉnh sửa trang web hoặc ứng dụng để quảng cáo đó tuân thủ. Sau đó, bạn cần phải yêu cầu xem xét trước khi tiếp tục chuyển sang bước tiếp theo là thay đổi văn bản quảng cáo.

3. Thay đổi quảng cáo của bạn. Chỉnh sửa quảng cáo của bạn để làm cho quảng cáo dễ đọc và có liên quan cụ thể đến những gì được quảng bá trên trang đích của bạn. Bạn cũng có thể thay đổi URL trang đích để hướng đến một phần khác trên trang web hoặc ứng dụng của mình phù hợp hơn với sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng bá trong quảng cáo và từ khóa.

Nếu quảng cáo của bạn vi phạm chính sách này, thì hãy chỉnh sửa để làm cho quảng cáo tuân thủ.

 • Trên trang Quảng cáo, hãy di chuột lên quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa.
 • Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh quảng cáo để chỉnh sửa quảng cáo đó.
 • Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất.

Khi bạn chỉnh sửa xong và lưu quảng cáo, quảng cáo sẽ được gửi đến để chúng tôi xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, mặc dù một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu chúng cần xem xét phức tạp hơn. Nếu chúng tôi nhận thấy bạn đã loại bỏ nội dung không được chấp nhận khỏi quảng cáo và đích đến, thì chúng tôi có thể chấp thuận để quảng cáo của bạn bắt đầu chạy.

Nếu bạn không thể khắc phục những vi phạm này hoặc chọn không khắc phục, vui lòng loại bỏ quảng cáo để giúp ngăn chặn tài khoản của bạn bị tạm ngưng trong tương lai vì có quá nhiều quảng cáo bị từ chối.

Văn phong và chính tả

Quảng cáo không sử dụng các tính năng của đơn vị quảng cáo đúng mục đích

Ví dụ: Quảng cáo không chứa nội dung quảng cáo, quảng cáo văn bản thiếu dòng văn bản, số điện thoại trong văn bản quảng cáo, quảng cáo văn bản có mô tả dẫn đến URL hiển thị, sử dụng trường URL làm dòng văn bản bổ sung, sử dụng địa chỉ email thay cho số điện thoại khi sử dụng tính năng tiện ích cuộc gọi

Quảng cáo không tuân theo kiểu trình bày rõ ràng và mang tính thông tin của kết quả của Google Tìm kiếm

Ví dụ: Quảng cáo sử dụng dấu đầu dòng hoặc danh sách được đánh số, quảng cáo chứa gọi hành động như "nhấp vào đây", sử dụng quá mức hoặc phô trương cách viết lặp lại, chẳng hạn như: hoaaa, hoa-hoa-hoa

Quảng cáo không sử dụng chính tả, ngữ pháp hoặc dấu cách được chấp nhận phổ biến

Ví dụ: "Flowers here buy" hoặc "Buy flwres here" thay vì "Buy flowers here"; sử dụng quá mức hoặc phô trương dấu cách, chẳng hạn như: f l o w e r s, buyflowershere

Quảng cáo hình ảnh mô phỏng hoặc bắt chước quảng cáo văn bản AdWords

Ví dụ: Sử dụng ảnh chụp màn hình của quảng cáo văn bản để mô phỏng quảng cáo văn bản gốc

Quảng cáo vượt quá giới hạn ký tự đối với các ngôn ngữ có ký tự 2 byte

Lưu ý: Giới hạn ký tự cho văn bản khác nhau tùy thuộc vào văn bản sử dụng ngôn ngữ 1 byte hay ngôn ngữ 2 byte. Các ngôn ngữ 2 byte, chẳng hạn như tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn, sử dụng ký tự 2 byte chiếm gấp đôi không gian so với ký tự 1 byte. Do đó, giới hạn ký tự trong các ngôn ngữ này bằng một nửa so với các ngôn ngữ khác.

Khắc phục sự cố: Văn phong và chính tả

1. Đọc chính sách ở trên.

Dưới đây là một số ví dụ về những gì chúng tôi không cho phép trong văn bản quảng cáo:

Yêu cầu về kiểu trình bày:

 • Quảng cáo không được chứa cụm từ gọi hành động chung chung như "nhấp vào đây" hoặc các cụm từ tương tự khác có thể áp dụng cho bất kỳ quảng cáo nào, bất kể nội dung.
 • Đảm bảo rằng văn bản quảng cáo của bạn không bị thiếu dòng hay có quá nhiều dấu cách.
 • Dòng văn bản thứ ba không được dẫn đến URL hiển thị và không được sử dụng trường URL làm dòng văn bản bổ sung.
 • Quảng cáo hình ảnh không được sử dụng ảnh chụp màn hình để bắt chước quảng cáo văn bản.
 • Cho phép âm thanh và video, nhưng cài đặt mặc định phải là "tắt".
 • Quảng cáo hoạt ảnh không được bao gồm trò chơi hoặc cuộc thi mà mọi người chơi để giành giải thưởng hoặc khoản chi trả khác. Quảng cáo không được khuyến khích mọi người chiến thắng trò chơi hoặc cuộc thi hoặc xác nhận giải thưởng bằng cách nhấp vào quảng cáo. Tuy nhiên, quảng cáo có thể quảng bá đánh cược ăn cả và cuộc thi được chơi trên trang web. Quảng cáo có thể mô phỏng các hành động của chuột hoặc máy tính (như bắt chước sự chuyển động của biểu tượng chuột trong thông số quảng cáo), miễn là hiệu ứng rê chuột ngừng sau 5 giây.

Chính tả và ngữ pháp

 • Đảm bảo rằng văn bản quảng cáo của bạn đúng ngữ pháp và chính tả.
 • Văn bản quảng cáo không được chứa dấu cách không thích hợp giữa các từ, các chữ hoặc dấu câu.

Số điện thoại trong văn bản quảng cáo

 • Chúng tôi muốn mọi người hiểu rằng việc nhấp vào quảng cáo sẽ dẫn đến trang web hoặc ứng dụng chứ không phải cuộc gọi điện thoại. Để giúp tránh sự nhầm lẫn này, không được sử dụng số điện thoại và số tổng đài ở bất kỳ vị trí nào trong quảng cáo văn bản hoặc tiện ích liên kết trang web.
 • Mẹo: Nếu cuộc gọi điện thoại quan trọng với doanh nghiệp của bạn, hãy xem xét sử dụng tiện ích cuộc gọi — tiện ích sẽ thêm nút "Gọi" vào quảng cáo của bạn trên điện thoại di động để cho phép khách hàng gọi cho bạn ngay từ quảng cáo. Nếu mục tiêu chính của bạn là gia tăng các cuộc gọi điện thoại, thì bạn cũng có thể tạo quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại.
 • Ngoại lệ đối với chính tả và ngữ pháp: Nếu ngữ pháp, chính tả, dấu câu, viết hoa hoặc dấu cách không chính xác là một phần của cụm từ đã đăng ký nhãn hiệu, tên thương hiệu hoặc tên sản phẩm được nêu trong quảng cáo của bạn và chúng xuất hiện như vậy một cách nhất quán trên toàn bộ trang web hoặc ứng dụng của bạn
 • Ngoại lệ đối với số điện thoại: Nếu tên công ty của bạn là số điện thoại thực (chẳng hạn như "1-800-EXAMPLE") Nếu quảng cáo của bạn đáp ứng được một trong các ngoại lệ trên, vui lòng yêu cầu xem xét. Chúng tôi sẽ xem xét thông tin và xem liệu chúng tôi có thể chấp thuận quảng cáo của bạn hay không.

2. Thay đổi quảng cáo của bạn.

Nếu quảng cáo của bạn vi phạm chính sách này, thì hãy chỉnh sửa để làm cho quảng cáo tuân thủ.

 • Trên trang Quảng cáo, hãy di chuột lên quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa.
 • Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh quảng cáo để chỉnh sửa quảng cáo đó.
 • Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất.

Khi bạn chỉnh sửa xong và lưu quảng cáo, quảng cáo sẽ được gửi đến để chúng tôi xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, mặc dù một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu chúng cần xem xét phức tạp hơn. Nếu chúng tôi nhận thấy bạn đã loại bỏ nội dung không được chấp nhận khỏi quảng cáo và đích đến, thì chúng tôi có thể chấp thuận để quảng cáo của bạn bắt đầu chạy.

Nếu bạn không thể khắc phục những vi phạm này hoặc chọn không khắc phục, vui lòng loại bỏ quảng cáo để giúp ngăn chặn tài khoản của bạn bị tạm ngưng trong tương lai vì có quá nhiều quảng cáo bị từ chối.

Lặp lại:

1. Tên, từ hoặc cụm từ không chuẩn, phô trương hoặc lặp lại không cần thiết

Lưu ý: Chính sách này bao gồm cả tiện ích lặp lại văn bản đã xuất hiện trong văn bản quảng cáo Ví dụ: Lặp lại tên nhà quảng cáo, lặp lại tên sản phẩm

2. Văn bản tiện ích lặp lại các từ hoặc cụm từ trong cùng một tiện ích hoặc một tiện ích khác trong cùng một nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc tiện ích bị từ chối.

Viết hoa

Viết hoa không đúng cách hoặc sai mục đích

Ví dụ: Sử dụng quá mức hoặc phô trương viết hoa, chẳng hạn như: FLOWERS, FlOwErS, F.L.O.W.E.R.S Khắc phục sự cố: Viết hoa

1. Đọc chính sách ở trên. Dưới đây là một số ví dụ về những gì chúng tôi không cho phép trong văn bản quảng cáo và URL hiển thị của bạn:

 • Viết hoa quá mức, như viết hoa tất cả các từ hoặc cụm từ (ví dụ: "MIỄN PHÍ")
 • Viết hoa trong từ (ví dụ: "GiAo HàNg MiỄn PhÍ")

Ngoại lệ: Viết hoa toàn bộ và viết hoa trong từ được cho phép trong quảng cáo đối với những trường hợp sau:

 • Nhãn hiệu, tên thương hiệu hoặc tên sản phẩm (chẳng hạn như "AdWords") được viết hoa nhất quán trên toàn bộ trang web hoặc ứng dụng của bạn
 • Các từ viết tắt phổ biến (ví dụ: "ASAP", "USA")
 • Mã phiếu giảm giá

Nếu quảng cáo của bạn đáp ứng được một trong các ngoại lệ trên, vui lòng yêu cầu xem xét. Chúng tôi sẽ xem xét thông tin và xem liệu chúng tôi có thể chấp thuận quảng cáo của bạn hay không.

2. Thay đổi quảng cáo của bạn:

Nếu quảng cáo của bạn vi phạm chính sách này, thì hãy chỉnh sửa để làm cho quảng cáo tuân thủ.

 • Trên trang Quảng cáo, hãy di chuột lên quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa.
 • Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh quảng cáo để chỉnh sửa quảng cáo đó.
 • Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất.

Khi bạn chỉnh sửa xong và lưu quảng cáo, quảng cáo sẽ được gửi đến để chúng tôi xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, mặc dù một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu chúng cần xem xét phức tạp hơn. Nếu chúng tôi nhận thấy bạn đã loại bỏ nội dung không được chấp nhận khỏi quảng cáo và đích đến, thì chúng tôi có thể chấp thuận để quảng cáo của bạn bắt đầu chạy.

Nếu bạn không thể khắc phục những vi phạm này hoặc chọn không khắc phục, vui lòng loại bỏ quảng cáo để giúp ngăn chặn tài khoản của bạn bị tạm ngưng trong tương lai vì có quá nhiều quảng cáo bị từ chối. Ký hiệu

Dấu câu hoặc ký hiệu không được sử dụng đúng cách hoặc sai mục đích

Ví dụ: Dấu chấm than trong dòng tiêu đề quảng cáo, sử dụng quá mức hoặc phô trương số, ký hiệu hoặc dấu câu, chẳng hạn như: ho4, ho@, Hoa!!!, h*o*a, H.O.A

Khắc phục sự cố: Ký hiệu

1. Đọc chính sách ở trên. Dưới đây là một số ví dụ về dấu câu và ký hiệu quá mức và phô trương mà chúng tôi không cho phép:

 • Dấu chấm than trong dòng tiêu đề của quảng cáo
 • Nhiều dấu chấm than trong một quảng cáo
 • Dấu câu hoặc ký hiệu được lặp lại
 • Ký hiệu, số và chữ cái không tuân theo ý nghĩa hoặc mục đích thực của chúng như sử dụng "o? nh4`" có nghĩa "ở nhà"
 • Sử dụng không chuẩn các chỉ số trên
 • Ký hiệu và ký tự không chuẩn như dấu hoa thị và đường thẳng đứng
 • Dấu đầu dòng
 • Dấu ba chấm

Đối với Quảng cáo ứng dụng, lưu ý rằng tựa đề ứng dụng và tên nhà phát triển cũng phải tuân theo chính sách này. Bạn có thể cần phải thay đổi chúng trong developer console trước khi gửi lại quảng cáo để phê duyệt. Nếu tên thực tế của ứng dụng chứa dấu câu hoặc ký hiệu, vui lòng tham khảo mục các trường hợp ngoại lệ dưới đây để xem liệu chúng có áp dụng cho bạn không.

Ngoại lệ: Dấu câu và ký hiệu không chuẩn được cho phép trong quảng cáo đối với những trường hợp sau:

 • Nhãn hiệu, tên thương hiệu hoặc tên sản phẩm sử dụng dấu câu và ký hiệu không chuẩn nhất quán trên toàn bộ trang web.
 • Ký hiệu được sử dụng theo cách phổ biến có thể chấp nhận, như sử dụng dấu hoa thị (*) để biểu thị xếp hạng sao khách sạn trong "khách sạn 5*".
 • Dấu hoa thị hoặc chỉ số trên bắt buộc theo luật định để biểu thị rằng các có áp dụng các điều kiện.

Nếu quảng cáo của bạn đáp ứng được một trong các ngoại lệ trên, vui lòng yêu cầu xem xét. Chúng tôi sẽ xem xét thông tin và xem liệu chúng tôi có thể chấp thuận quảng cáo của bạn hay không.

2. Thay đổi quảng cáo của bạn.

Nếu quảng cáo của bạn vi phạm chính sách này, thì hãy chỉnh sửa để làm cho quảng cáo tuân thủ.

 • Trên trang Quảng cáo, hãy di chuột lên quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa.
 • Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh quảng cáo để chỉnh sửa quảng cáo đó.
 • Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất.
Khi bạn chỉnh sửa xong và lưu quảng cáo, quảng cáo sẽ được gửi đến để chúng tôi xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, mặc dù một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu chúng cần xem xét phức tạp hơn. Nếu chúng tôi nhận thấy bạn đã loại bỏ nội dung không được chấp nhận khỏi quảng cáo và đích đến, thì chúng tôi có thể chấp thuận để quảng cáo của bạn bắt đầu chạy.

Nếu bạn không thể khắc phục những vi phạm này hoặc chọn không khắc phục, vui lòng loại bỏ quảng cáo để giúp ngăn chặn tài khoản của bạn bị tạm ngưng trong tương lai vì có quá nhiều quảng cáo bị từ chối.

Chất lượng hình ảnh

 • Hình ảnh lệch sang một bên, lộn ngược hoặc không chiếm toàn bộ không gian của kích thước hình ảnh đã chọn
 • Hình ảnh bị mờ, không rõ ràng, không thể nhận ra hoặc có chứa văn bản không đọc được
 • Hình ảnh có ánh sáng nhấp nháy, ánh sáng lóe lên hoặc gây rối mắt

Lưu ý: Được phép sử dụng hiệu ứng rê chuột, như đồ họa phản ứng lại chuyển động của chuột miễn là chuyển động do người dùng thực hiện.

 • Quảng cáo mở rộng ngoài khung hay xâm phạm trên trang web hoặc ứng dụng.

Khắc phục sự cố: Chất lượng hình ảnh

1. Đọc chính sách ở trên để tìm hiểu những nội dung chúng tôi không cho phép. Kiểm tra hình ảnh của bạn để chắc chắn hình ảnh được sử dụng đúng và dễ dàng nhận ra.

2. Chỉnh sửa hình ảnh. Thay đổi hình ảnh để hình ảnh tuân thủ chính sách. Sau đó tải lên lại hình ảnh.

3. Chỉnh sửa quảng cáo của bạn để quảng cáo tuân thủ chính sách này. Nếu không thể chỉnh sửa hình ảnh, hãy tải lên hình ảnh khác tuân thủ chính sách.

 • Trên trang Quảng cáo, hãy di chuột qua quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa.
 • Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh quảng cáo để chỉnh sửa quảng cáo đó.
 • Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất.

Khi bạn chỉnh sửa xong và lưu quảng cáo, quảng cáo sẽ được gửi đi xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, mặc dù một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu chúng cần xem xét phức tạp hơn. Nếu chúng tôi nhận thấy rằng bạn đã chỉnh sửa chính xác để quảng cáo tuân thủ chính sách AdWords, chúng tôi có thể chấp thuận để quảng cáo bắt đầu chạy.

Nếu bạn không thể khắc phục những vi phạm này hoặc chọn không khắc phục, vui lòng loại bỏ quảng cáo để giúp ngăn chặn tài khoản của bạn bị tạm ngưng trong tương lai vì có quá nhiều quảng cáo bị từ chối.

Chất lượng video

Video bị mờ, không rõ ràng, không thể nhận ra hoặc có chứa văn bản không đọc được

Khắc phục sự cố: Chất lượng video

1. Đọc chính sách ở trên để tìm hiểu những nội dung chúng tôi không cho phép. Kiểm tra video để đảm bảo video rõ ràng và dễ dàng nhận ra.

2. Chỉnh sửa video. Thay đổi video của bạn để video tuân thủ chính sách. Sau đó tải lên lại video.

3. Chỉnh sửa quảng cáo của bạn để quảng cáo tuân thủ chính sách này. Nếu không thể chỉnh sửa video, hãy tải lên video khác tuân thủ chính sách.

 • Trên trang Quảng cáo, hãy di chuột qua quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa.
 • Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh quảng cáo để chỉnh sửa quảng cáo đó.
 • Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất.

Khi bạn chỉnh sửa xong và lưu quảng cáo, quảng cáo sẽ được gửi đi xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, mặc dù một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu chúng cần xem xét phức tạp hơn. Nếu chúng tôi nhận thấy rằng bạn đã chỉnh sửa chính xác để quảng cáo tuân thủ chính sách AdWords, chúng tôi có thể chấp thuận để quảng cáo bắt đầu chạy.

Nếu bạn không thể khắc phục những vi phạm này hoặc chọn không khắc phục, vui lòng loại bỏ quảng cáo để giúp ngăn chặn tài khoản của bạn bị tạm ngưng trong tương lai vì có quá nhiều quảng cáo bị từ chối.