Khương Bùi SEO - www.khuongbui.com

Nhận SEO từ khóa lên tóp google, thiết lập chiến dịch Google Adwords, facebook ads, Digital Marketing cho tổ chức Doanh nghiệp - www.khuongbui.com

Giới thiệu về việc chuyển từ “Số nhấp chuột được chuyển đổi” sang “Chuyển đổi”

Giới thiệu về việc chuyển từ “Số nhấp chuột được chuyển đổi” sang “Chuyển đổi”

Vào tháng 9 năm 2016, tất cả các tài khoản sử dụng "Số lần nhấp được chuyển đổi" làm chỉ số giá thầu chuyển đổi đã được di chuyển để sử dụng "Chuyển đổi". “Chuyển đổi” cung cấp nhiều tùy chọn và thông tin chi tiết hơn so với “Số nhấp chuột được chuyển đổi”. Cài đặt "Chỉ số giá thầu chuyển đổi" cũng bị xóa khỏi AdWords. Sau đó, “Số nhấp chuột được chuyển đổi” cũng sẽ bị xóa khỏi báo cáo.

Bài viết này giải thích lý do tại sao có những thay đổi này và chính xác thì điều gì đã thay đổi cũng như cách để điều chỉnh chỉ số giá thầu mới của bạn.

Lý do "Số nhấp chuột được chuyển đổi" sẽ bị gỡ bỏ

Khi AdWords lần đầu tiên giới thiệu theo dõi chuyển đổi, chúng tôi chỉ có thể báo cáo khi một nhấp chuột vào quảng cáo dẫn đến ít nhất một chuyển đổi, nhưng không thể cho bạn biết số lượng chuyển đổi hoặc cho bạn biết đó là chuyển đổi nào. Chỉ số cũ này hiện được gọi là “Số nhấp chuột được chuyển đổi”.

Theo dõi chuyển đổi trở nên tinh vi hơn trong những năm qua. Cột "Chuyển đổi" của bạn hiện có thể báo cáo tất cả các chuyển đổi xảy ra sau khi nhấp chuột vào quảng cáo và các tính năng mới cho phép bạn tùy chỉnh cách tính chuyển đổi. Tuy nhiên, nhiều tính năng trong số này không làm việc với chỉ số “Số nhấp chuột được chuyển đổi” cũ. Vì lý do này, hầu hết các nhà quảng cáo hiện sử dụng “Chuyển đổi” để theo dõi hiệu suất quảng cáo của họ. Để đơn giản hóa và giảm thiểu phức tạp không cần thiết khi theo dõi chuyển đổi và báo cáo, chúng tôi đã quyết định xóa “Số nhấp chuột được chuyển đổi” khỏi AdWords.

"Số nhấp chuột được chuyển đổi" thực tế là chỉ số về lần nhấp. Chỉ số này tính số lần nhấp chuột dẫn đến một hoặc nhiều chuyển đổi. Vì vậy, bất kỳ tính năng theo dõi hoặc báo cáo nào tính đến nhiều sự kiện chuyển đổi sẽ không thể làm việc với “Số nhấp chuột được chuyển đổi”. Dưới đây là một vài mặt giới hạn của “Số nhấp chuột được chuyển đổi” so với “Chuyển đổi”:

Bạn có thể chọn các hành động chuyển đổi để bao gồm trong “Chuyển đổi” nhưng bạn không thể chọn các hành động chuyển đổi để bao gồm trong “Số nhấp chuột được chuyển đổi”.

Cột “Số nhấp chuột được chuyển đổi” không thể được phân đoạn theo tên chuyển đổi hoặc danh mục chuyển đổi. Bạn có thể chọn tính nhiều chuyển đổi được tạo từ một nhấp chuột (ví dụ: nhiều lần mua hàng sau khi nhấp chuột vào quảng cáo), nhưng “Số nhấp chuột được chuyển đổi” chỉ có thể tính các chuyển đổi này 1 lần.

Bạn có thể chọn một mô hình phân bổ cho chuyển đổi của mình, nhưng mô hình này không ảnh hưởng đến “Số nhấp chuột được chuyển đổi” của bạn.

Ngoài các hạn chế vốn có này, AdWords đã bổ sung thêm các tính năng mới vào theo dõi chuyển đổi chưa được hỗ trợ với “Số nhấp chuột được chuyển đổi”. Ví dụ:

Bạn có thể chỉ định giá trị cho các chuyển đổi, nhưng không thể chỉ định giá trị cho các nhấp chuột được chuyển đổi. Kết quả là, “Số nhấp chuột được chuyển đổi” không cho phép bạn so sánh các giá trị tương đối của 2 nhấp chuột dẫn đến các chuyển đổi rất khác nhau.

Số nhấp chuột được chuyển đổi không phản ánh các nhấp chuột dẫn đến chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng.

Số nhấp chuột được chuyển đổi chỉ đo lường các chuyển đổi xảy ra trên cùng một thiết bị dưới dạng nhấp chuột và không đo lường các nhấp chuột dẫn đến chuyển đổi thiết bị chéo.

Để biết thêm chi tiết về các khác biệt này, hãy xem So sánh "Chuyển đổi" và "Số nhấp chuột được chuyển đổi".

Điều gì đã thay đổi

Vào tháng 9, tùy chọn để chọn “Số nhấp chuột được chuyển đổi” làm chỉ số giá thầu chuyển đổi của bạn đã bị xóa và cài đặt "Chỉ số giá thầu chuyển đổi" sẽ bị xóa khỏi AdWords. Nếu bạn đang sử dụng “Số nhấp chuột được chuyển đổi” làm chỉ số giá thầu của mình và nếu bạn không thay đổi điều này trước tháng 9 thì AdWords đã tự động thay đổi chỉ số giá thầu của bạn thành “Chuyển đổi”. Điều này có nghĩa là bất kỳ chiến lược đặt giá thầu tự động CPA mục tiêu hoặc CPC nâng caohiện đặt giá thầu cho “Chuyển đổi” thay vì “Số nhấp chuột được chuyển đổi”. AdWords cũng có thể đã điều chỉnh các mục tiêu CPA của bạn để tránh các biến động đáng kể trong chi tiêu chiến dịch của bạn.

Nếu "Chuyển đổi" đã là chỉ số giá thầu của bạn thì sẽ không có bất kỳ thay đổi nào trong tài khoản của bạn. Hiện tại, bạn vẫn có thể nhìn thấy các cột “Số nhấp chuột được chuyển đổi”, "Tỷ lệ chuyển đổi nhấp chuột" và "Giá trị/nhấp chuột được chuyển đổi" trong báo cáo của mình. Tuy nhiên, các cột báo cáo này sẽ bị gỡ bỏ trong tương lai.

Việc cần làm bây giờ

Hầu hết mọi người đều không bị ảnh hưởng bởi quá trình di chuyển này. Nếu chỉ số giá thầu chuyển đổi của bạn đã là “Chuyển đổi” hoặc nếu hiện tại bạn không sử dụng chiến lược đặt giá thầu tự động CPA mục tiêu hoặc CPC nâng cao, thì việc di chuyển này sẽ không ảnh hưởng đến tài khoản của bạn. Ngoài ra, nếu bạn đã chuẩn bị trước khi di chuyển bằng cách sử dụng công cụ di chuyển tự động hoặc bằng cách thực hiện thay đổi theo cách thủ công trong tài khoản, thì bạn sẽ không cần thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào.

Nếu “Số nhấp chuột được chuyển đổi” là chỉ số giá thầu chuyển đổi của bạn và bạn sử dụng đặt giá thầu tự động

Vì quá trình di chuyển này đã thay đổi cách bạn đặt giá thầu cho chuyển đổi nên bạn có thể muốn điều chỉnh cài đặt "Tổng" và "Bao gồm trong "'Chuyển đổi'" cho hành động chuyển đổi của mình. Lưu ý rằng bạn có thể đã thực hiện điều này rồi nếu bạn đã chuẩn bị tài khoản trước khi di chuyển.

 1. Nhấp vào menu Công cụ và chọn Chuyển đổi.
 2. Bây giờ, bạn sẽ nhìn thấy một bảng có các hành động chuyển đổi của mình. Đối với hành động chuyển đổi đầu tiên mà bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấp vào tên của hành động chuyển đổi đó trong bảng.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt.
 4. Nhấp vào Tính. Số nhấp chuột được chuyển đổi sẽ tính tối đa một nhấp chuột được chuyển đổi sau mỗi nhấp chuột vào quảng cáo. Đối với chuyển đổi, bạn có thể chọn tính tối đa một chuyển đổi cho mỗi hành động chuyển đổi. Để làm cho số chuyển đổi được tính của bạn giống với số nhấp chuột được chuyển đổi hơn, hãy chọn Một. Tuy nhiên, bạn có thể cần lưu ý rằng "Mọi" thường là tùy chọn tốt hơn đối với lượt mua hàng, bởi vì mỗi lượt mua hàng đều có khả năng tăng giá trị cho doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cài đặt “Tính” trong Giới thiệu về tùy chọn tính chuyển đổi. Nhấp vào Hoàn tất.
 5. Nhấp vào Bao gồm trong “Chuyển đổi”. Cài đặt này chỉ áp dụng cho “Chuyển đổi”, không áp dụng cho “Số nhấp chuột được chuyển đổi”, do đó việc theo dõi chuyển đổi của bạn hiện tại rất quan trọng. Bỏ chọn cài đặt này—thường được chọn theo mặc định—nếu bạn không muốn bao gồm dữ liệu cho hành động chuyển đổi này trong cột báo cáo "Chuyển đổi" của mình. Nếu bạn bỏ chọn cài đặt này, dữ liệu sẽ vẫn được bao gồm trong cột "Tất cả chuyển đổi". Bạn có thể cần bỏ chọn cài đặt này vì các lý do sau đây:
 6. Bạn có các hành động chuyển đổi trùng lặp, chẳng hạn như một hành động chuyển đổi theo dõi lượt cài đặt ứng dụng từ Google Play và một hành động chuyển đổi khác theo dõi các lần mở lần đầu tiên cho cùng một ứng dụng. Trong trường hợp này, bạn sẽ chỉ cần bao gồm một trong các hành động chuyển đổi này trong cột “Chuyển đổi”. Điều này sẽ tránh tính—và nếu sử dụng chiến lược giá thầu dựa trên chuyển đổi, đặt giá thầu—2 chuyển đổi cho một lượt cài đặt ứng dụng.
 7. Bạn có nhiều hành động chuyển đổi trong cùng một kênh chuyển đổi. Ví dụ: bạn có một hành động chuyển đổi cho việc thêm một mặt hàng vào giỏ mua hàng và một hành động chuyển đổi khác cho việc mua hàng. Để tránh tính 2 chuyển đổi cho mỗi lần mua hàng (một cho giỏ mua hàng và một cho lần mua hàng thực tế), bạn có thể loại trừ một trong hai chuyển đổi này khỏi cột chuyển đổi tùy thuộc vào hành động chuyển đổi mà bạn muốn đặt giá thầu.
 8. Bạn đang sử dụng chiến lược giá thầu tự động dựa trên chuyển đổi, chẳng hạn như CPA mục tiêu, nhưng không muốn đặt giá thầu cho hành động chuyển đổi cụ thể này. Trong trường hợp này, hãy bỏ chọn cài đặt cho hành động chuyển đổi này.
 9. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cài đặt này trong Giới thiệu về cài đặt "Bao gồm trong 'Chuyển đổi'". Nhấp vào Hoàn tất.
 10. Nhấp vào Lưu.
 11. Lặp lại bước 3 đến bước 6 cho mỗi hành động chuyển đổi đang hoạt động trong tài khoản của bạn.

Các thay đổi cho cài đặt hành động chuyển đổi của bạn sẽ chỉ ảnh hưởng đến báo cáo của bạn trong tương lai và sẽ không thay đổi thống kê báo cáo lịch sử. Bạn sẽ cần theo dõi cột “Chuyển đổi” trong vài tuần sau khi thay đổi để đánh giá hiệu quả. Sau khi bạn theo dõi các thay đổi này, bạn có thể nhận thấy rằng các chuyển đổi của bạn vẫn cao hơn so với số nhấp chuột được chuyển đổi nếu bạn có nhiều hành động chuyển đổi. Điều này là do mỗi hành động chuyển đổi có thể nhận được một chuyển đổi sau khi nhấp chuột vào quảng cáo. Trong trường hợp này, bạn có thể muốn điều chỉnh giá thầu của mình để giữ cho chi tiêu ở mức bạn chọn.