Khương Bùi SEO - www.khuongbui.com

Nhận SEO từ khóa lên tóp google, thiết lập chiến dịch Google Adwords, facebook ads, Digital Marketing cho tổ chức Doanh nghiệp - www.khuongbui.com

Entries from 2017-02-01 to 1 month

Cơ hội từ liên kết bị hỏng – cách lấy lại Broken Links

Cơ hội từ liên kết bị hỏng – cách lấy lại Broken Links Link Building là một quá trình lâu dài, Broken Links là một điều không ai muốn và không để quá trình xây dựng liên kết bị lãng phí, Janet Driscoll Miller chia sẻ hai cách bạn có thể đò…

Thế nào là Over Optimizing - tối ưu hóa quá liều

Thế nào là Over Optimizing - tối ưu hóa quá liều. Quá nhiều điều tốt cũng có thể là một điều xấu. Điều này đúng trong cuộc sống, và cũng đúng trong SEO. Tối ưu SEO cực kỳ quan trọng , nhưng tối ưu quá có thể ảnh hưởng rất xấu tới website c…