Khương Bùi SEO - www.khuongbui.com

Nhận SEO từ khóa lên tóp google, thiết lập chiến dịch Google Adwords, facebook ads, Digital Marketing cho tổ chức Doanh nghiệp - www.khuongbui.com

Thuật Ngữ SEO

Thuật ngữ SEO/SEM

Các thuật ngữ SEO/SEM dưới đây do tôi tích lũy trong quá trình làm việc, một số dịch từ Wiki, các website trong và nước ngoài, vì vậy chắc chắn sẽ không tránh khỏi các thiếu sót, bạn có thể bổ sung các thuật ngữ bằng cách comment bên dưới,…

Từ điển thuật ngữ SEO 2017

Nội dung chính Từ điển thuật ngữ SEO 2017 Số: 1) 301: Move Permantly là gì? 2) 400: Bad Request là gì? 3) 404: Not Found là gì? A 4) Affiliate Marketing (Tiếp thị liên kết) là gì? 5) Algorithm ( Thuật toán) là gì? 6) Alt text / Alt Tag / T…