Khương Bùi SEO - www.khuongbui.com

Nhận SEO từ khóa lên tóp google, thiết lập chiến dịch Google Adwords, facebook ads, Digital Marketing cho tổ chức Doanh nghiệp - www.khuongbui.com

Hướng dẫn 6 bước đơn giản tối ưu SEO hình ảnh

6 bước đơn giản tối ưu SEO hình ảnh

Với sự ra đời của Google Universal Search, Ask 3D và các dịch vụ khác "pha trộn" tìm kiếm, hình ảnh sẽ ngày càng được xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Nếu bạn không tối ưu hóa hình ảnh trên trang web của bạn, bạn đang bỏ lỡ cơ hội người dùng biết tới website của bạn. Không chắc làm thế nào để tối ưu hóa hình ảnh cho công cụ tìm kiếm? Hôm nay Dưới đây là các bước giúp bạn tối ưu SEO hình ảnh đơn giản và nhanh chóng:

Bước 1: sử dụng keyword trong tên ảnh Bước 2: sử dụng keyword trong thuộc tính ALT của ảnh Bước 3: tối ưu trang có chứa hình ảnh Bước 4:  Đặt những hình ảnh gần nội dung có chứa từ khóa Bước 5: Giới hạn số hình ảnh trên 1 trang Bước 6: Sử dụng chia sẻ hình ảnh lên các trang, mạng xã hội
[caption id="attachment_1197" align="aligncenter" width="600"] 6 bước đơn giản tối ưu SEO hình ảnh[/caption]