Khương Bùi SEO - www.khuongbui.com

Nhận SEO từ khóa lên tóp google, thiết lập chiến dịch Google Adwords, facebook ads, Digital Marketing cho tổ chức Doanh nghiệp - www.khuongbui.com

Công an “SÀI GÒN” đưa danh sách tìm chủ sở hữu của “HÀNG TRĂM” xe máy bị mất trộm

Sau 30 ngày nếu không có người liên hệ nhận xe, Công an quận 4 (TP.HCM) sẽ lập thủ tục tịch thu theo quy định.

Cơ quan điều tra Công an quận 4, TP.HCM cho biết đang tạm giữ 355 xe máy không rõ nguồn gốc về chủ sở hữu.

[caption id=“attachment_1044” align=“aligncenter” width=“465”]Lực lượng công an và dân quận 4 bắt được một đối tượng cướp giật tài sản Lực lượng công an và dân quận 4 bắt được một đối tượng cướp giật tài sản[/caption]

Các xe có đặc điểm như sau:

STT

BIỂN SỐ

SỐ KHUNG

SỐ MÁY

1

77-529-CV

Không rõ

DH88XE6088230

2

Không rõ

LWGXCHL1P50FMC*01003486*2001

1P50FMGD1003486

3

29P4-7721

VHLPCG0022H013081

1P50FMG-3*20294083

4

52Z2-2568

VNSPCG00515201743

LC150FMG*02043627

5

50E-4837

SYS36TX8MA016181

Rỉ sét

6

53V8-1541

NJ10020016657

LC150HMG*01548389*.

7

93N3-0498

RLHGC430XAY007278

GC43E-0807960

8

Không

LLCLXN3A8Y1063257

LC152FMH*00393057*

9

52M1-2069

Rỉ sét

Rỉ sét

10

52L9-7342

RLCN285205Y053666

XMVN

11

51Z8-6329

VNSPCG00515071922

1P50FMG-31*0383660*

12

50F6-0158

C50-5368080

C50E-5369710

13

54R3-2338

RRKWCH2UM8XP

VTT46JL1P50FMH003275

14

52L7-6703

Không rõ

Không rõ

15

51S2-2654

Không rõ

1P50FMG-3*10355765*

16

66H8-8525

RPDDCH2PD5A005065

VLFFDH52FMH-3*50005065*

17

79K7-6993

RRKWCR2NM5X615396

VHJL1P52FMH-1015396

18

52K7-7588

Không rõ

Không rõ

19

66K4-1015

VMXPCG0021H800952

VTRCF100E0800952

20

Không có

Không rõ

CT100E106714

21

51P5-7915

LFBXCGLF01L*011296*

LC150FMG*01231441*

22

51Z8-0573

LLCLXL303X1074680

Không rõ

23

52L3-8597

Không rõ

HA05E-0110437

24

61H4-5656

LHCXCHL01863468

LC150FMG*01863468*

25

51H3-9557

RMFHCH2MF6H001940

YLFFC1P50FMH*5K201940*

26

50YB-1618

Không rõ

Không rõ

27

Không có

Không rõ

1P550FMG-0*10262761*

28

62F5-8906

Không rõ

LC150FMG*01576669

29

51U7-0796

Không rõ

LC152FMH21005185*

30

51Z5-4983

WG110*991100840*

C100E-M*1174253

31

54X7-0186

RPDDCG9PD5A0A5528

VFPDIP50FMG*5AT552F

32

52K9-9016

VYA-N5V013YA014389

YIMM

33

Không có

FS100*2800025*

IP50FMG-3*10235320*

34

51N2-6592

RRKWCHDUM5X011314

VTTJL1P52FMH-R011314

35

31-465-P5

RRKWCB2UM7XB-02718

VTT29YX1P39FMB002718

36

51P3-3437

Không rõ

152FM-00077599

37

53P4-8058

Không rõ

Không rõ

38

50P-1806

09-3013405

C70KAE TB3163

39

51Z6-8767

WE110C – 924185*

LC150FMG – 01924185

40

66M2-4695

RLCS5C6308Y152960

Không rõ

41

Không có

Không rõ

Không rõ

42

62S1-3856

RL1WCH9UM6B116482

VUMYG150FHH116482

43

66F7-8673

110-2001187

HD1P3FMH Y0182235

44

52L6-1003

LYLXCHL15Y0L028

Không rõ

45

51Z1-2687

LF3XCG0AZY4400050

1P50FML310600107

46

51U9-3235

RLHJC35095Y036915

JC35E0036997

47

Không có

VTTDCG023TT092797

VTT1P50FMG092797

48

63V1-6283

RLHWCH2UM6TP00294

RLHYX152FMH-B002295

49

Không có

VDLFH125C14743352

HN743352

50

52Z2-0664

RLHJA02071Y276211

Không rõ

51

Không có

YX110-Y0012241

Không rõ

52

54F1-4730

RRKWCH2UM7XC17543

VTT36JL1P52FMH017543

53

51Z8-7883

Không rõ

Không rõ

54

51Z7-1875

LLCXCGLL5Y00029346

1CE1

55

59E1-03225

RLGFB10AH9H013516

VMFB8A-H013516

56

54P2-4766

RMKWCH6UM6K617255

VKVIP52FMH-H617255

57

51X4-1653

*VVLPCG00325006409*

ZS150EMG*21002409*.

58

Không biển số

LXDXCGLO*20001201*

L52FM*20090101*

59

Không biển số

WTPCH022VT001258

Không rõ

60

51Z6-9689

LWGXCHL01574225

LC152FMG0574225

61

Không có

*LLCXCHLL*01516671*

LC152FMH*01516671*

62

61FH-3291

VHMDCB023HM017026

VHMCT50018026

63

Không có

YAVDCH084AV00106

VTTAVJLIP5FMH-A01006

64

53V2-1001

C100MN0102017

0100MNE0102017

65

52F1-7924

VMXLCG0062U101272

VIRIP50HM6401272

66

Không có

VTTWGH022TT*011163*

VTT1P52FMH*011163*

67

52K1-0367

XS100*1050210*

L0150FMG*01073822*

68

77H8-0391

VRK0CG035L2*200433*

VLKC01P50FMC*000200433*

69

70F7-8158

RMNWCHFMN7H005132

VIVHLFMI51FMH-V305132

70

90F5-7196

Không rõ

0LE100-1030050

71

52Z2-7575

NF100M0039972

NF100ME-0039972

72

51F1-3509

RMMWCH3MM51306951

VDP1P52FMH306951

73

51U8-3606

Không rõ

IP50FMG3*10267760*

74

67H1-3588

100*200014044*

HD1P50FMH*Y1114044*

75

52Z6-9116

AMNWCH7MN6H001072

VVCLC152FMH20001072

76

61H1-6573

Không rõ

LC1532FMH*01715984*

77

60M5-3668

VPDWCH032PD002354

VPD0R152FMH*10002354*

78

51P4-7059

: FLT00*10500548*

LC150FMG*01B50048*

79

Không có

RL1WLH3UM5B155416

FMYLFIPS2HIH3*50155416*

80

50S2-7071

Không rõ

71751B

81

50DC-1470

C50Z01685

57940TD

82

85L1-4558

X5100*33000289*

LCT50FMG*00608602

83

77N5-2047

RRKWCH1UM8XT07357

Không rõ

84

51Z7-8011

LWGXCHL*10263473*

Không rõ

85

54P1-7081

RLCS5C6107Y056300

5C61-056300

86

52N5-9451

Không rõ

1P53SMH*10357527*

87

51ZC-0969

C508122324

C50E8122516

88

55X1-2624

VPWCH034DP501450K

Không rõ

89

54Z4-0981

Không rõ

ERL00FMG*108512*

90

50PA-4722

Không rõ

ERL00FMG*108512*

91

61H6-0364

C50-V343058

57776EA

92

52P2-4520

CF00M-5020558

C100ME5020558

93

53KB-2307

VDTDCB0730T000649

VDTGC139FMB000649

94

16H5-4585

Không rõ

Không rõ

95

53P2-3407

RPADCH1HY5A000271

VLF1P52FMH3*50038405*

96

51F7-1759

Không rõ

Không rõ

97

51T6-8304

Không rõ

CT100E191415

98

70EA_0813

Không rõ

Không rõ

99

52S3-5760

RRTVCHFCX61001109

VTMSD152FMHA001041

100

51Z9-5167

FS100*3701790*

1P50FMG*10371768*.

101

52Z2-2454

F9H0K-30023698

ZSI52FMH*06002502*

102

51T6-3974

CT100F1458553

CT100E1458739

103

54Z3-9052

070-7010636

C70E-7010628

104

Không có

Không rõ

Không rõ

105

51S5-4211

169516

Không rõ

106

53R9-8178

RLCM5WP404Y009318

YMVN

107

51L6-3590

RLHHC09096Y524898

C100MEN7163

108

72K3-2620

RRRZCLE014D202454

VDTFS1520ML-202454

109

60K6-4080

Không rõ

LC150FMG*02036116*.

110

51Z1-5374

Không rõ

C50E-1285034

111

60L3-3612

Không rõ

LH100EML1149563

112

50LB-9080

C50627499

6258333

113

53S8-7047

LLCLXN3A6Y1079215

LC152FMH*00378959*.

114

53R4-8387

DR110*Y0188065*

HDIP53FM*Y0188065*

115

51P9-4646

Không rõ

ZS152FMH*82709423*

116

69FA-5796

Không rõ

ZS139FMP32112341

117

51F9-7347

VCRPCH0031R*108078*

CRLIOEMH08078

118

55X1-4598

VDNTXM08A4606076

Không rõ

119

60S2-4685

VMXL000034U126974

VTRDY150FMG8012974

120

75F9-5374

Không rõ

L0152FMH0587103

121

50AC-0209

C50-8142252

50AC-0209

122

51Z4-3441

Không rõ

LT602975

123

52Z2-0696

FZ110K2504617

1P53GMH*10359855*

124

51Y4-0926

Không rõ

VDP1P50FMG017389

125

Không có

7278GH

VPJL1O53FMH*020699

126

Không có

7278GH

Không rõ

127

Không có

Không rõ

Không rõ

128

52M8-5959

Không rõ

1P53FMH*10364164*

129

52S3-9631

RL1WCHPUM6P085676

VZS152FM*035676*.

130

Không có

HP1P53FMH*99005027*

WG110*991100830*.

131

50EA-3252

Không rõ

Không rõ

132

Không có

Không rõ

Không rõ

133

17K1-6392

VKVDCH033UM012365

Không rõ

134

63F6-3328

LBCXCH110FSCH401VL00694

Không rõ

135

52L9-2251

LFB110*2000100231*

Không rõ

136

51Y3-7852

VTLWCH03242-005166

Không rõ

137

54U2-6198

Không rõ

Không rõ

138

Không có

SR110A*200134*

Không rõ

139

Không có

Không rõ

Không rõ

140

52L2-3381

Không rõ

Không rõ

141

52Z1-1028

NMEPCG00211008815

P008896

142

62F2-2862

RNDWCH1ND81B13848

VGZS152FMH-KM013848

143

Không có

Không rõ

Không rõ

144

54Z6-6991

HAOZ-1315004

HAOZE-1315074

145

53V2-9370

RNDWCH1ND81R1Z140

VDC7S152FMHJA*012140*

146

50CA-5049

C50-3306040

C50E-3306145

147

57-926EN

Không rõ

Không rõ

148

50C-5494

650YUAZ86

C50E-267488

149

50L2-1318

L0152FMH*01426021*

Không rõ

150

50FB-1611

Không rõ

C50E-6627866

151

72K9-6150

V5ADCG0335A7*004078*

DM100E0001028

152

51Z7-3506

D06-0728655

DGE100-0728655

153

51S5-3326

LF152FMH*0002271

VTLWCH032JL002271

154

79N8-4056

Không rõ

VDMD1000054969

155

51Z8-8928

Không rõ

1P55FMH*10342709*

156

52L9-6132

KLCN2B5607Y037131

Không rõ

157

72K6-7419

Không rõ

Không rõ

158

Không rõ

Không rõ

Không rõ

159

61V-3835

Không rõ

Không rõ

160

53R3-1005

Không rõ

Không rõ

161

53V7-5526

Không rõ

Không rõ

162

Không rõ

Không rõ

Không rõ

163

52Z4-4630

VTTDCH03377*020421*

Không rõ

164

51S2-6696

Không rõ

Không rõ

165

52H5-8083

Không rõ

Không rõ

166

51F8-1142

SD110*20001238*

LC52152FMH*Y0591719*

167

71K1-2641

Không rõ

VK150FMG0005590

168

Không rõ

VNSPCG00515072337

Không rõ

169

52Z5-3680

VDPDCG044DP400937

VDP1P50FMG440937

170

Không rõ

Không rõ

Không rõ

171

50R-8180

Không rõ

Không rõ

172

Không rõ

RMKWCH6UM5K608593

Không rõ

173

53Z1-9908

RMUDCH1MU61014759

Không rõ

174

Không rõ

Không rõ

C50F110742

175

69FS-8361

Không rõ

9960-22

176

Không có

176VS110*33010282*

1P53SMH*33010282*

177

51T9-9859

Không rõ

Không rõ

178

70K6-4345

VHF

Không rõ

179

50CA-3857

Không rõ

Không rõ

180

52N4-1716

Không rõ

Không rõ

181

72F9-1691

Không rõ

Không rõ

182

Không có

Không rõ

Không rõ

183

Không có

VTHWC,H023TH030602

Không rõ

184

52Z2-8985

RNDDCHPND51*101338*

Không rõ

185

52Z1-5721

VDPPCG0021P009803

Không rõ

186

54Z5-7581

RRKWCH0UM7XP30233

VTTJL1P52FMH-N030233

187

67L3-0430

Không rõ

Không rõ

188

52Z3-4384

VTTPCG0227T*021237*

VTT1P50FMG*021237*

189

52Z4-1346

LXDXCGL0Y08060592

Không rõ

190

51T6-3301

Không rõ

Không rõ

191

Không có

Không rõ

C70E-8524667

192

47H7-8648

Không rõ

Không rõ

193

50A3-4789

NZ110L-107949

NZ110LQLF-107949

194

51L3-7675

VLNDCG0B5UM300523

Không rõ

195

Không có

Không rõ

Không rõ

196

Không có

Không rõ

Không rõ

197

51Z8-3560

LI3X0H301YAA16127

Không rõ

198

52L7-8927

Không rõ

Không rõ

199

Không có

LLCLXL30Y2000333

LC105FMG0221755

200

51Z4-1657

RRKWCH0UM-5XA11531

VTTJL1P52FMH-W011531

201

Không biển số

VVTPC6012VT001253

IP50FMG320267769

202

51S8-6803

ZY100*0050031725

1P50FMG-3AY0331725

203

51Z8-1845

Cà mất số

VTTJL1P52FMH*049104

204

Không biển số

AN090G-A28204

AN090GEAV28204

205

51R5-3010

RNDWCH1ND61N14366

VDG25L52FMH-N*03014356

206

52Z4-9154

RLHHC09075Y076607

Đục mất số

207

51L2-2083

Đục mất số

Đục mất số

208

52Z6-8286

Đục mất số

Đục mất số

209

53Z1-1776

Đục mất số

VUMYG756160276

210

không biển số

VCRPCH0032R*008068*

CR1101-MH*2008068*

211

không biển số

Đục mất số

Đục mất số

212

51Z5-6884

LF3XCH202YA007444

HD1P53FMH*Y0017542

213

Không biển số

VHHDM1091UM067600

VH1DL152H00067600

214

51T9-2224

Đục số

1P50FMG-3*10310786

215

65H6-2981

RMKWCH4UM6K432903

VKV1P52FM1-R432903

216

52L6-9254

VHLPC60021H001083

EC150FMG*01599102*

217

53R9-9579

VDPWCH074DP200285

VDP1P52FMH200285

218

83PT-03085

RNRKBBUM1103918

RNRHD139FMB103918

219

85R8-1698

V5ABCH02SA*003594*

153FMH*02200599*

220

54U1-7905

RNGKCG2NG81009556

VUMYG150FMG247556

221

51F9-8982

HH100*10432263*

1P50FHG-3*10432263*

222

Không biển số

RL8WCHPHYA1005314

Đục mất số

223

60Y3-5817

RLGKCG1VH8101275

VZX150FMG-1001275

224

51T8-8102

LTBXG81B6Y3200283

152FM1*00204268*

225

60Y5-5461

RMKWCH4UM7K401209

VKVIP52FMH-H401209

226

64F6-4885

RMUDCG2MU61100001

VHU1P50FMF10001

227

51T3-0367

Rỉ sét

DH88XE839

228

50X1-3714

Rỉ sét

NZ110LE153736

229

53Z2-4829

RMEWCH9ME7A016466

VME152FMH-P016466

230

51Z7-1096

Không rõ

Không rõ

231

Không biển số

Không có

Không có

232

68P1-6365

Đục mất số

Đục mất số

233

62H7-5170

Đục mất số

150FMF02203570

234

52F3-7041

VPDDCG013PD009262

VPDCR150FMG*0009262*

235

52L6-9654

Rỉ sét

ZF100FMH811000329

236

Không biển số

RLLCLXL308Y1P26968

LC150FMG*00473468

237

51Z6-2911

FT100*Y00900347

HD1P50FMG-3*Y0256395

238

Không biển số

DVDNFH125C14Y766686

HN766686

239

Không biển số

VDCDCH023UM026284

VVNZS152FMH033949

240

59N1-21952

LF3PCK010035095

1P53FMH10037708

241

54M2-1797

RRKWCH0UM7SX22832

VHMCT50019834

242

51Y6-5630

Đục mất số

HD1P53FMHY0019593

243

Không biển số

RRKDCR4TT5X002778

VTT1R50FMG002778

244

52S5-5261

Rỉ sét

HDWX110Y0309707

245

Không biển số

VMEPCH00322004194

SM004493

246

51Z5-8303

Rỉ sét

LC152FMH*00040687

247

Không biển số

VDNFX8MA0702887

Rỉ sét

248

51V1-5470

VTTPCG002TT*05918*

VTT1P50FMG*059118*

249

59X7-4567

Không rõ

Không rõ

250

84K3-3452

Không rõ

Không rõ

251

82K4-2967

RLHHC08012Y394739

Không rõ

252

53X9-4065

KV100*00800808

150fm*00348099

253

52Z9-8079

RMDWCH3MU61300245

Không rõ

254

51F1-8209

R2H3C35076Y016920

JC35E-0016044

255

78F8-0874

Không rõ

VC152FMH*0187684

256

Không có

VLMDC085UN206N66

VKVLFH1F52FMH206466

257

33-096-H5

Không rõ

70KAETC2055

258

62K2-0251

Không rõ

Không rõ

259

72L1-5604

Không rõ

RLS2A152FMH0000241*.

260

51X1-1358

Không rõ

LR150FMG*01766319*

261

51S1-2909

SS110S*00000027*

HD1P53FMH*Y0213657

262

52F3-3569

Không rõ

VLVN252FMH*0063421*

263

54X2-2299

RNGKCG1N08101286

VCSF150FMG029286

264

51Z5-0740

Không rõ

Không rõ

265

51Z6-4342

RLCLSN3A74167340

LC152FMH00143307*

266

61N4-1624

6WGHS*0000491*

CL152FMH00598160

267

57-670HD

C50YK066598

C50E-451758

268

52Z7-2280

RPHDCGNUM5HD24779

RPTDS150FMG00024779

269

59C1-13303

RNGDCH2UMA1003909

VZS152FMH233309

270

64H2-4183

RMNWCH2MNGH001143

VAVLC152FMH701143

271

66H5-0063

RRTVCH3CX51004787

VTMAR150FMHA004644

272

37B1-34596

VTMAR150FMHA004644

VZS152IMR*554071*

273

52F1-8561

WF110CD267831

LC150FMG*02267831*

274

51N1-0983

RLHHA09077Y002276

Không rõ

275

52K5-1089

Không rõ

152FM*00046297

276

79L2-1714

RMTDCH0HY5A00605J

VMT1P52FMH-A*006053*

277

Không có

DY100A8014930

150FM8014930

278

62K5-8655

RPCWCH8UM6A002416

RRSWD152FMH*0002416

279

71S7-6754

RNDWCHOND61Y08585

VDGZS152FMH-WM*0008585*

280

52H5-5184

JL110-A*0004079*

LC152FMH*01300936*

281

62H2-5315

Không rõ

VHULC150FMG00004919

282

52KA-9544

C506017459

C50E-6017556

283

Không có

Không rõ

HA02E-1100902

284

58KA-2739

C50YJ063306

C50E-644070

285

60B9-04501

RL8WCHPH4A1007501

RL8152A07501

286

52U7-5736

VYHPCHO32HT*002895*

VTT1P52FMH*031709*

287

54Z8-2219

RNAWCHJNA61003004

RL8152A07501

288

53V2-8570

Không rõ

C70E-8531784

289

51F1-5264

Không rõ

KVT*01061430*

290

63S6-9163

Không rõ

VLFFM1P52MH-3*4M101000*

291

52Z8-2411

RNAWCHKNA 61160461

VUMYG150FMH 160461

292

59G1-527.39

Không có

JC53E 1011921

293

52KA-1610

CF50E 2722108

CF50E 2722057

294

51Y7-4627

RLGH125ED 4D432471

VMEM9B 432471

295

63V6-5875

RLGH125DD 6D036170

VMM9BCD036170

296

51K1-4080

Không có

VNT1P53FMH 00008423

297

71B1-316.43

RNBKCHEYFB 1000040

RNB152FMH-1 000040

298

59C1-222.50

VMXDCC0013U323086

VTRDY150FMG 80323086

299

53Z1-2728

Không có

1100CC-SAESW40

300

50FA-5317

Không có

C50E 8547610

301

53Z2-5477

Không có

APTDS152FMH 00175686

302

59Z1-217.01

VHTPCH032HT013137

VPJL1P53FMH 033760

303

67M9-0993

RMKWCHB4M7K800799

VKV1P52FMH 800719

304

77-F4-1888

Không có

HD1P53FMH 99013107

305

67N1-8694

RLHHC12028Y062283

HC12E 0117419

306

62K3-2672

BS1000775562

LC150FMG Y775562

307

51Z4-0957

Không có

CT100E 1183953

308

52-Z5-4728

Không có

SM004619

309

Xe Wave, màu xanh (Hiệu LIFAN), biển số: không có

FN110 0810789

LP50FMH 10388012

310

53P3-0301

Không có

C100ME 05988

311

52L6-9853

VTTWCH022TT 121129

VTT1P52FMH 121129

312

53P2-3985

Không có

C100ME 5009186

313

Xe Dream, màu nâu (Hiệu LIFAN), biển số: không có

Không có

1P50FMG-3 10101456

314

Xe Dream (Hiệu HONDA), màu nâu, biển số: không có

Không có

EC150FMG 01608763

315

Xe Taurus (Hiệu YAMAHA),màu đỏ-đen, biển số: không có

Không có

16S2 122293

31

60AN-000.04

Không có

VZS139FMB 007445

317

52-N8-2273

LXDXCHL05Y60034063

VDGZS152FMH 00586

318

51T9-5531

NJ100 200102098

1P53FMH 00310775

319

54Z6-8365

RNAWCHMNA71348328

VSZ152FMH 348328

320

29S8-5005

Bị cà

Bị cà

321

63V7-3247

Không có

5C641027000

322

71H3-1686

RLHHC12249Y018983

VV11P52FMHN 008802

323

51F8-0544

ES100 000224174

HD1P53FMH 30210828

324

49P4-2477

VMXBCG 00134320696

VTRDY150FMG 80320696

325

51Z6-0303

KV1002000703086

152FM 00563325

326

53P3-1356

AN090Ga15085

AN090GEA15085

327

60F1-4602

Không có

CT100E 1141929

328

Xe Max màu đỏ, biển số: không có

Không có

RNRHC152FMH 108951

329

Xe Wave màu đỏ, biển số: không có

Không có

Không có

330

54Z8-6981

RNGKCG1NG81024330

VZS150FMG042330

331

51T3-7643

Không có

GT630451

332

Xe Dream (Hiệu CAVALRY) màu nâu, biển số: không có

RRKDCG1UMAXT07519

VTT32JL1P50FM 007513

333

Xe Attila màu đen, biển số: không có

RLGH125DD50005081

VMM9BCD005081

334

Xe Future màu đen, biển số: không có

VDPWCHDD4DP2015

VUMDPYG150FMH 40204550

335

53X7-0946

Không có

LC152FMH 0065263

336

34-L9-7444

VHTDCHOP4UM003479

VUMHTYG150FMH 4C303479

337

52Z4-4962

UCH094UM879

VHHUL152FMH 00079684

338

52L2-5278

Không có

NCE1202711

339

53R7-0098

Không có

Không có

340

Xe chở nước đá biển số: không có

Không có

Không có

341

55N6-1642

Không có

VZS152FMH 232646

342

60X1-0374

RRKDCGXUM7X015098

VTITLTP501M601598

343

54Z5-8495

RMNWCH9MN74011194

UHLFM152FMH-VB01194

344

54Z3-6224

Không có

VHH1P50FMG-01017880

345

53P5-2644

Không có

C50E9641826

346

52T6-5423

VFCPCA2YF-009160

1P50FMH*10019065*

347

51F1-5353

Không có

VLFPDIP52FMH5AID3732

348

60B9-002.17

RNBDCHPN88B462177

VZS152FMH*462177

349

60K5-3915

RLGSM11B484007617

LC150FMG01061080

350

95M2-0798

Không có

RPTOS152FMH00022735

351

54Z1-3737

RL44C120181084047

HC12E01614011

352

59B1-027.29

Khoá yên xe không mở được

5WP209783

353

77K1-011.44

RMND6H6NNHH826897

VHLFM152FMV0032959

354

59C1.143.23

RLHHA0606WY193577

HA05E-0193592

355

33N5-8806

Không có

Không có

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 thông báo ai là chủ sở hữu những xe máy có đặc điểm như trên đề nghị liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận 4 (địa chỉ: 14 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4), gặp anh Nguyễn Hồng Quân (SĐT: 083.9402042) để giải quyết.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không ai liên hệ nhận các xe máy trên Công an quận 4 sẽ lập thủ tục tịch thu, sung công quỹ nhà nước theo quy định pháp luật.

Nguồn plo.vn