Khương Bùi SEO - www.khuongbui.com

Nhận SEO từ khóa lên tóp google, thiết lập chiến dịch Google Adwords, facebook ads, Digital Marketing cho tổ chức Doanh nghiệp - www.khuongbui.com

icon cảm xúc facebook

Biểu tượng icon Facebook 2017

Hướng dẫn sử dụng biểu tượng icon facebook cảm xúc, - Chọn icon bạn thích, copy ký tự ở mục "Code", đôi khi ở các biểu tượng thì các ký tự này chỉ là hình vuông mà thôi. Không vấn đề gì, cứ copy. - Vào bài viết, stt, cmt hay facebook chat …