Khương Bùi SEO - www.khuongbui.com

Nhận SEO từ khóa lên tóp google, thiết lập chiến dịch Google Adwords, facebook ads, Digital Marketing cho tổ chức Doanh nghiệp - www.khuongbui.com

Gắn thẻ trang web cho tiếp thị lại

Gắn thẻ trang web cho tiếp thị lại

Để hiển thị quảng cáo cho những người đã truy cập trang web trên điện thoại di động hoặc máy tính để bàn, hãy thêm thẻ tiếp thị lại vào trang web của bạn. Thẻ là đoạn mã ngắn thêm khách truy cập trang web vào danh sách tiếp thị lại, sau đó bạn có thể nhắm mục tiêu danh sách này với quảng cáo của mình. Nếu trang web của bạn có thẻ Google Analytics, bạn có thể sử dụng thẻ này thay thế và bỏ qua việc thêm các thẻ tiếp thị lại AdWords.

Bài viết này gồm hướng dẫn cách phổ biến nhất để gắn thẻ trang web, cùng với triển khai các thẻ khác vào trang web của bạn.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn không quen thuộc với mã trang web, hãy cân nhắc làm việc với một nhà phát triển hoặc người nào đó có kiến thức kỹ thuật. Lưu ý rằng danh sách tiếp thị lại cần số lượng khách truy cập tối thiểu để cho quảng cáo hiển thị, điều này có nghĩa là trang web của bạn cần số lượng khách truy cập tối thiểu.

Bạn không được phép tiếp thị lại cho mọi người dựa trên thông tin nhạy cảm của họ. Thẻ tiếp thị lại không được liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm nào. Nếu đang thiết lập chiến dịch tiếp thị lại và đặt thẻ tiếp thị lại trên trang web của mình, thì bạn cần phải tuân theo Chính sách dành cho quảng cáo dựa trên sở thích và vị trí.

Hướng dẫn

1.Đăng nhập vào AdWords.

2.Nhấp vào Thư viện được chia sẻ.

Trong "Đối tượng", nhấp vào Chế độ xem.

Nếu đang thiết lập tiếp thị lại lần đầu tiên, bạn sẽ thấy một số tùy chọn tiếp thị lại. Bên dưới "Khách truy cập trang web", hãy nhấp vào "Thiết lập tiếp thị lại" và hoàn thành quá trình thiết lập. Nếu bạn đã thiết lập tiếp thị lại, hãy tìm hộp "Thẻ tiếp thị lại" ở trên cùng bên phải.

2.Nhấp vào Chi tiết thẻ.

3.Nhấp vào Thiết lập.

4.Nhấp vào Xem thẻ AdWords cho trang web.

5.Chọn và sao chép mã thẻ tiếp thị lại. Thẻ này hoạt động trên cả máy tính để bàn và trang web trên điện thoại di động.

6.Đặt mã ở dưới cùng tất cả trang trên trang web của bạn trước khi đóng thẻ </body>. Nếu trang web của bạn sử dụng một tệp chung cho chân trang, bạn có thể đặt đoạn mã ở đó thay vì trên mỗi trang của trang web.

7.Lưu và xuất bản các trang của bạn.

8.Kiểm tra để biết bạn đã triển khai đúng tất cả các thẻ bằng Hỗ trợ thẻ Google, một tiện ích của Chrome xác minh đoạn mã Google và giúp bạn sửa lỗi (chỉ có sẵn bằng tiếng Anh).

Sau khi đã gắn thẻ trang web, bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại cho các trang web của mình. Nếu không thể thêm thẻ vào toàn bộ trang web, bạn vẫn có thể thêm thẻ vào các phần cụ thể của trang web và sau đó xác định danh sách cho từng phần đó dựa trên URL tương ứng của chúng.

Các cách triển khai thẻ trang web khác

Nâng cấp thẻ cũ

Trước đây, AdWords tạo các thẻ duy nhất cho mỗi danh sách tiếp thị lại mà bạn tạo và sẽ đặt các thẻ này trên các trang cụ thể. Hiện nay, bạn có thể đặt một thẻ trên trang web của mình rồi tạo nhiều danh sách tiếp thị lại bằng nhiều quy tắc khác nhau.

Nếu bạn có phiên bản cũ hơn, cụ thể cho từng trang của thẻ tiếp thị lại, hãy xem xét việc nâng cấp lên thẻ tiếp thị lại toàn trang web mới nhất có sẵn trong "Thư viện được chia sẻ".

Nâng cấp nhanh: Thêm thẻ mới nhất

Đặt thẻ tiếp thị lại toàn trang lên trang web của bạn. Nếu vẫn đang sử dụng danh sách dựa trên thẻ cũ hơn cụ thể cho từng trang, bạn có thể để nguyên vị trí các thẻ cụ thể cho từng trang này. Tuy nhiên, việc xóa các thẻ cũ sau khi thêm thẻ mới có thể giúp trang web của bạn tải nhanh hơn.

Hoàn thành nâng cấp: Thêm thẻ mới nhất và xóa các thẻ cũ hơn

Nếu bạn đang không sử dụng danh sách dựa trên thẻ cũ hơn, cụ thể cho từng trang, chỉ cần xóa các thẻ cụ thể cho từng trang khi bạn thêm thẻ toàn trang mới. Nếu bạn đang sử dụng danh sách dựa trên thẻ cụ thể cho từng trang, bạn sẽ cần tạo lại danh sách này trong AdWords và thêm chúng vào chiến dịch hiện có.

Thực hiện theo các bước sau để tránh làm hỏng chiến dịch trực tuyến:

  • Tạo danh sách tiếp thị lại mới dựa trên URL trang web của bạn.
  • Thêm danh sách mới vào chiến dịch và giữ các danh sách ban đầu. Sau đó chiến dịch có thể nhắm mục tiêu các danh sách mới và danh sách ban đầu.
  • Sau khi thời hạn thành viên cho danh sách ban đầu đã hết, danh sách mới của bạn sẽ được điền đầy đủ và danh sách ban đầu sẽ trống.
  • Xóa danh sách ban đầu khỏi chiến dịch của bạn.
  • Đóng danh sách ban đầu.