Khương Bùi SEO - www.khuongbui.com

Nhận SEO từ khóa lên tóp google, thiết lập chiến dịch Google Adwords, facebook ads, Digital Marketing cho tổ chức Doanh nghiệp - www.khuongbui.com

Thêm danh sách tiếp thị lại trang web vào nhóm quảng cáo

Thêm danh sách tiếp thị lại trang web vào nhóm quảng cáo trên Google Adwords

Danh sách tiếp thị lại trang web là điều cần thiết:

Thêm danh sách tiếp thị lại cho các nhóm quảng cáo của bạn để quảng cáo hiển thị với những người đã truy cập trang web của bạn. Bài viết này giúp bạn biết cách thêm danh sách tiếp thị lại vào nhóm quảng cáo.

Hướng dẫn

Để thêm danh sách tiếp thị lại cho các nhóm quảng cáo, hãy làm theo các bước sau: Chọn trải nghiệm AdWords bạn đang sử dụng.

Thêm danh sách tiếp thị lại vào nhóm quảng cáo trên Mạng hiển thị

Để sử dụng danh sách tiếp thị lại trên Mạng hiển thị, hãy thêm chúng vào nhóm quảng cáo trong chiến dịch "Chỉ mạng hiển thị - Tiếp thị lại" (được đề xuất) hoặc "Chỉ mạng hiển thị - Tất cả các tính năng". Nếu tạo chiến dịch tiếp thị lại mới, bạn sẽ tìm thấy danh sách "Tất cả khách truy cập" được tạo cho bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào nhóm quảng cáo mà bạn muốn thêm danh sách tiếp thị lại.
 3. Nhấp vào tab Mạng hiển thị.
 4. Nhấp vào + Nhắm mục tiêu.
 5. Nhấp vào menu thả xuống Thêm nhắm mục tiêu và chọn Sở thích & tiếp thị lại.
 6. Nhấp vào menu thả xuống Chọn danh mục và chọn Danh sách tiếp thị lại. Các danh sách tiếp thị lại hiện tại được hiển thị.
 7. Nhấp vào mũi tên đôi » bên cạnh từng danh sách bạn muốn thêm vào nhóm quảng cáo. Sau khi bạn thêm một danh sách, danh sách này sẽ được hiển thị trong cột "Đã chọn".
 8. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Đóng và Lưu.

Thêm danh sách tiếp thị lại vào nhóm quảng cáo Mạng tìm kiếm

Để sử dụng danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, hãy thêm danh sách tiếp thị lại vào nhóm quảng cáo mà nhắm mục tiêu dành cho chiến dịch trên Mạng tìm kiếm.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào nhóm quảng cáo mà bạn muốn thêm danh sách tiếp thị lại.
 3. Nhấp vào tab Đối tượng.
 4. Nhấp vào + Nhắm mục tiêu.
 5. Nhấp vào menu thả xuống Thêm nhắm mục tiêu và chọn Sở thích & tiếp thị lại.
 6. Nhấp vào menu thả xuống Chọn danh mục và chọn Danh sách tiếp thị lại. Các danh sách tiếp thị lại hiện tại được hiển thị.
 7. Nhấp vào mũi tên đôi » bên cạnh từng danh sách bạn muốn thêm vào nhóm quảng cáo. Sau khi bạn thêm một danh sách, danh sách này sẽ được hiển thị trong cột "Đã chọn".
 8. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Đóng và Lưu.

Bạn chỉ có thể sử dụng những loại danh sách sau đây trên Mạng tìm kiếm.

Danh sách dựa trên thẻ là danh sách dựa trực tiếp trên các thẻ trên trang web của bạn. Danh sách dựa trên quy tắc là danh sách dựa trên các quy tắc về URL được truy cập. Danh sách kết hợp là bất kỳ sự kết hợp nào của hai loại danh sách trên.

Sao chép danh sách tiếp thị lại sang một nhóm quảng cáo khác

Sau khi thiết lập danh sách tiếp thị lại cho một nhóm quảng cáo, bạn có thể sao chép và dán chúng các nhóm quảng cáo khác.

Để sao chép danh sách tiếp thị lại:

 • Chọn hộp cạnh những danh sách tiếp thị lại bạn muốn sao chép.
 • Nhấp vào menu thả xuống Chỉnh sửa và chọn Sao chép.
 • Để dán danh sách tiếp thị lại đã sao chép:
 • Nhấp vào tab Chiến dịch.
 • Chọn chiến dịch.
 • Chọn hộp cạnh những nhóm quảng cáo bạn muốn dán danh sách tiếp thị lại vào.
 • Nhấp vào menu thả xuống Chỉnh sửa và chọn Dán.

Tìm hiểu thêm về danh sách tiếp thị lại

Nhiều nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch có thể nhắm mục tiêu cùng một danh sách tiếp thị lại. Nếu bạn có nhiều quảng cáo nhắm mục tiêu cùng một danh sách tiếp thị lại, mỗi quảng cáo sẽ đủ điều kiện để hiển thị. Nếu một khách truy cập có trong nhiều danh sách tiếp thị lại, quảng cáo trong các chiến dịch tiếp thị lại cho các danh sách đó sẽ đủ điều kiện hiển thị. Trong cả hai trường hợp, AdWords sẽ chọn quảng cáo có xếp hạng quảng cáo cao nhất để cạnh tranh trong phiên đấu giá quảng cáo.

Việc thêm các phương pháp nhắm mục tiêu khác vào chiến dịch tiếp thị lại trên Mạng hiển thị có thể thu hẹp đối tượng của bạn. Ví dụ: nếu bạn thêm Từ khóa hiển thị vào một nhóm quảng cáo trong chiến dịch tiếp thị lại của mình và chọn cài đặt "Mục tiêu và giá thầu" cho cả danh sách tiếp thị lại và từ khóa, quảng cáo của bạn chỉ có thể hiển thị cho những người trong danh sách tiếp thị lại khi họ truy cập vào các trang web phù hợp với từ khóa của bạn. Nếu bạn chọn cài đặt "Chỉ giá thầu" cho danh sách tiếp thị và cài đặt "Mục tiêu và giá thầu" cho từ khóa, quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho mọi người khi họ truy cập vào các trang web phù hợp với từ khóa của bạn. Nếu mọi người truy cập vào những trang web trong danh sách tiếp thị lại của bạn, giá thầu danh sách tiếp thị lại của bạn sẽ áp dụng.