Khương Bùi SEO - www.khuongbui.com

Nhận SEO từ khóa lên tóp google, thiết lập chiến dịch Google Adwords, facebook ads, Digital Marketing cho tổ chức Doanh nghiệp - www.khuongbui.com

Điều gì xảy ra nếu bạn vi phạm chính sách của Google ?

Điều gì xảy ra nếu bạn vi phạm chính sách của Google ?

Để đảm bảo trải nghiệm an toàn và tích cực cho người dùng, Google yêu cầu nhà quảng cáo phải tuân thủ tất cả luật và quy định hiện hành ngoài chính sách AdWords. Quảng cáo, tiện ích, đích đến và các nội dung khác vi phạm các chính sách này có thể bị chặn trên nền tảng AdWords và các mạng liên quan.

Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm, Google có thể phản ứng theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là danh sách các cách thực thi chính sách và luật khác nhau của chúng tôi.

Từ chối quảng cáo hoặc tiện ích:

Các quảng cáo và tiện ích không tuân thủ chính sách AdWords có thể bị từ chối. Quảng cáo bị từ chối sẽ không thể chạy cho đến khi vi phạm chính sách được khắc phục và quảng cáo được chấp thuận. Trong AdWords, bạn có thể thấy điều này trong cột Trạng thái. Tìm hiểu cách chỉnh sửa quảng cáo bị từ chối.

Tạm ngưng trang web hoặc ứng dụng:

Chúng tôi có thể tạm ngưng các trang web hoặc ứng dụng vi phạm chính sách AdWords. Đối với các trang web, điều này có nghĩa là tên miền không còn được quảng cáo cho đến khi vấn đề được khắc phục và trang web vượt qua được quy trình xem xét chính sách. Đối với ứng dụng, điều này có nghĩa là bạn không thể quảng cáo URL của cửa hàng ứng dụng hoặc trang tải xuống và bạn không được phép sử dụng liên kết sâu đến ứng dụng cho đến khi ứng dụng được khắc phục và được chấp thuận lại. Tìm hiểu cách khắc phục trang web hoặc ứng dụng bị tạm ngưng.

Tạm ngưng tài khoản:

Một tài khoản có thể bị tạm ngưng nếu bạn có nhiều vi phạm hoặc một vi phạm nghiêm trọng. Nếu điều này xảy ra, tất cả các quảng cáo trong tài khoản bị tạm ngưng sẽ ngừng chạy và chúng tôi có thể không chấp nhận quảng cáo từ bạn nữa. Mọi tài khoản có liên quan cũng có thể bị tạm ngưng và tài khoản mới của bạn có thể tự động bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Vô hiệu hóa danh sách tiếp thị lại:

Danh sách tiếp thị lại không tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa có thể bị vô hiệu hóa, có nghĩa là các danh sách này không còn được sử dụng cùng với chiến dịch quảng cáo và người dùng mới sẽ không được thêm vào danh sách. Những hạn chế khi tạo danh sách có thể áp dụng cho cả trang web riêng lẻ và toàn bộ trang web hoặc ứng dụng.

Xem xét việc tuân thủ:

Chúng tôi có thể xem xét việc tuân thủ Chính sách đối sánh khách hàng của doanh nghiệp bạn bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi liên hệ với bạn để yêu cầu thông tin liên quan đến việc tuân thủ, thì bạn cần phải trả lời kịp thời và nhanh chóng thực hiện bất kỳ hành động sửa đổi cần thiết nào để tuân thủ chính sách của chúng tôi. Nếu bạn có tài khoản người quản lý, chúng tôi cũng có thể liên hệ với tài khoản được quản lý của bạn để xác minh việc tuân thủ.

Các giải pháp khi bị vi phạm chính sách mà chưa hiểu nguyên nhân