Khương Bùi SEO - www.khuongbui.com

Nhận SEO từ khóa lên tóp google, thiết lập chiến dịch Google Adwords, facebook ads, Digital Marketing cho tổ chức Doanh nghiệp - www.khuongbui.com

Theo dõi chuyển đổi ứng dụng iOS

Theo dõi chuyển đổi ứng dụng iOS

Sử dụng theo dõi chuyển đổi để giúp bạn biết mức độ hiệu quả mà nhấp chuột quảng cáo của bạn dẫn đến lượt cài đặt ứng dụng iOS và hoạt động trong ứng dụng.

Bài viết này giải thích cách theo dõi lượt cài đặt iOS và tác vụ trong ứng dụng với công cụ phân tích của bên thứ ba hoặc bằng cách thêm mã vào ứng dụng của bạn. Để theo dõi chuyển đổi bằng cách nhập chuyển đổi từ Firebase, hãy xem các hướng dẫn sau. Để biết thêm về theo dõi chuyển đổi ứng dụng dành cho thiết bị di động nói chung, hãy xem Giới thiệu về theo dõi chuyển đổi ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Theo dõi chuyển đổi ứng dụng iOS bằng Firebase

Bài viết này bao gồm các hướng dẫn theo dõi chuyển đổi bằng cách thêm mã vào ứng dụng của bạn. Tuy nhiên, SDK AdWords được sử dụng trong các hướng dẫn này sẽ sớm được thay thế bằng Firebase. Vì vậy, nếu muốn theo dõi chuyển đổi bằng cách thêm mã vào ứng dụng, bạn có thể muốn theo dõi chuyển đổi bằng Firebase.

Trước khi bắt đầu

Dưới đây là những điều bạn cần có trước khi có thể thiết lập theo dõi chuyển đổi ứng dụng iOS:

Tài khoản AdWords: Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký tại http://adwords.google.com.vn. Chiến dịch trên Mạng hiển thị: theo dõi chuyển đổi ứng dụng iOS khả du cho chiến dịch tương tác với ứng dụng dành cho thiết bị di động và lượt cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động trên Mạng hiển thị. Đối với các loại chiến dịch trên Mạng hiển thị khác, bạn cũng có thể thấy chuyển đổi thiết bị chéo đối với chuyển đổi xảy ra giữa lần nhấp vào quảng cáo trong ứng dụng và web hay chuyển đổi trong ứng dụng. Các chuyển đổi này sẽ được báo cáo trong cột Chuyển đổi thiết bị chéo và Tất cả chuyển đổi. Ứng dụng iOS: Đây là ứng dụng bạn muốn theo dõi lượt tải xuống hoặc hoạt động trong ứng dụng. Khả năng thiết lập dữ liệu chuyển đổi: Bạn hoặc nhà phát triển ứng dụng của bạn sẽ cần có thể chỉnh sửa mã của ứng dụng hoặc sử dụng công cụ phân tích của bên thứ ba.

Hướng dẫn theo dõi lượt cài đặt ứng dụng iOS (mở lần đầu)

1.Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.

2.Nhấp vào tab Công cụ và chọn Chuyển đổi từ menu thả xuống.

3.Nhấp vào nút + Chuyển đổi.

4.Chọn tùy chọn "Ứng dụng".

5.Chọn Mở lần đầu và tác vụ trong ứng dụng.

6.Chọn iOS, sau đó chọn Lượt cài đặt ứng dụng (mở lần đầu). Nhấp vào Tiếp tục.

7.Nhấp vào Tên. Nhập tên của ứng dụng iOS bạn muốn theo dõi lượt tải xuống. Điều này sẽ giúp bạn nhận ra hành động này khi nó hiển thị trong báo cáo chuyển đổi sau này. Nhấp vào Xong.

8.Nhấp vào Giá trị. Nhập giá trị cho mỗi lượt cài đặt (thường là giá của ứng dụng) hoặc chọn "Không chỉ định giá trị" nếu bạn không muốn tính giá trị. Nhấp vào Xong.

9.Nhấp vào Ứng dụng dành cho thiết bị di động. Nhập tên, nhà xuất bản hoặc ID Apple gồm 9 hoặc 10 chữ số cho ứng dụng và nhấp vào Tìm ứng dụng. Chọn ứng dụng của bạn từ menu thả xuống. (Tìm hiểu thêm trong Giới thiệu về cài đặt "Ứng dụng dành cho thiết bị di động" bên dưới.) Nhấp vào Xong.

10.(Nâng cao) Nhấp vào Bao gồm trong “Chuyển đổi”. Chọn sử dụng cài đặt này—được chọn theo mặc định—sẽ bao gồm dữ liệu cho hành động chuyển đổi này trong cột báo cáo "Chuyển đổi". Nếu bạn bỏ chọn cài đặt này, dữ liệu sẽ vẫn được bao gồm trong cột "Tất cả chuyển đổi".

Dữ liệu trong cột “Chuyển đổi” được sử dụng bởi các chiến lược giá thầu tự động, chẳng hạn như Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo mục tiêu, Chi phí mỗi nhấp chuột nâng cao hoặc CPA mục tiêu. Vì vậy, nếu sử dụng chiến lược giá thầu tự động để tối ưu hóa cho chuyển đổi và không muốn bao gồm hành động chuyển đổi cụ thể này trong chiến lược giá thầu của mình, bạn có thể bỏ chọn cài đặt này.

Bỏ chọn "Bao gồm trong chuyển đổi" sẽ khiến cho việc đặt giá thầu chi phí mỗi lần cài đặt không hoạt động đúng cách.Chúng tôi khuyên bạn nên chọn hộp này. Nhấp vào Xong.

11.(Nâng cao) Để gửi xác nhận lượt tải xuống iOS ngay lập tức tới nhà cung cấp phân tích ứng dụng của bạn, hãy nhấp vàoURL đăng lại. Nhập URL đăng lại mà nhà cung cấp phân tích ứng dụng đã cấp cho bạn cho quảng cáo này—xem hướng dẫn nhà phát triển cài đặt ứng dụng của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết. Nhấp vào Xong.

12.Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

13.Xem lại cài đặt của bạn. Nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào, nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt.

14.Chọn một trong hai tùy chọn trong "Thiết lập phương pháp theo dõi của bạn".

15.Đặt mã theo dõi vào ứng dụng: Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn sử dụng SDK theo dõi chuyển đổi của Google để thêm mã theo dõi chuyển đổi vào ứng dụng của bạn.

16.Thiết lập nguồn cấp dữ liệu chuyển đổi từ máy chủ đến máy chủ từ gói phân tích ứng dụng đến AdWords: Chọn tùy chọn này nếu bạn sử dụng máy chủ phân tích ứng dụng của bên thứ ba và muốn sử dụng máy chủ này để theo dõi chuyển đổi cài đặt ứng dụng.

17.Chọn tự tải xuống mã hay gửi mã cho nhà phát triển của bạn qua email.

18.Nhấp vào Xong.

19.Thực hiện theo các hướng dẫn trong hướng dẫn cho nhà phát triển về theo dõi chuyển đổi ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi. Có hướng dẫn cho cả hai tùy chọn theo dõi được đề cập ở trên. Hãy chắc chắn chọn hướng dẫn cho ứng dụng iOS.

Hướng dẫn theo dõi chuyển đổi trong ứng dụng iOS

1.Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.

2.Nhấp vào tab Công cụ và chọn Chuyển đổi từ menu thả xuống.

3.Nhấp vào nút + Chuyển đổi.

4.Chọn tùy chọn "Ứng dụng".

5.Chọn Mở lần đầu và tác vụ trong ứng dụng.

6.Chọn iOS, sau đó chọn Tác vụ trong ứng dụng. Nhấp vào Tiếp tục.

7.Nhấp vào Tên. Nhập tên của chuyển đổi trong ứng dụng bạn muốn theo dõi. Điều này sẽ giúp bạn nhận ra hành động này khi nó hiển thị trong báo cáo chuyển đổi sau này. Các ví dụ có thể là "Nâng cấp [tên ứng dụng]" hoặc "Mua trong ứng dụng [tên ứng dụng]." Nhấp vào Xong.

8.Nhấp vào Giá trị. Chọn liệu mỗi chuyển đổi có giá trị giống nhau, giá trị biến đổi hoặc chọn "Không chỉ định giá trị" nếu bạn không muốn tính giá trị. Nếu bạn chọn giá trị biến đổi, bạn sẽ cần thực hiện theo các hướng dẫn này để theo dõi giá trị cụ thể theo từng giao dịch. Nhấp vào Xong.

9.Nhấp vào Ứng dụng dành cho thiết bị di động. Nhập tên, ID Apple gồm 9 hoặc 10 chữ số hoặc nhà xuất bản cho ứng dụng của bạn và nhấp vào Tìm ứng dụng. Chọn ứng dụng của bạn từ menu thả xuống. (Tìm hiểu thêm trong Giới thiệu về cài đặt "Ứng dụng dành cho thiết bị di động" bên dưới.) Nhấp vào Xong.

10.Nhấp vào Tính. Chọn xem bạn sẽ tính mọi hay một chuyển đổi trên mỗi lần nhấp vào quảng cáo. "Mọi" tốt nhất với bán hàng; "một" tốt nhất cho khách hàng tiềm năng. Nhấp vào Xong.

11.Nhấp vào Danh mục. Chọn danh mục phù hợp nhất với chuyển đổi của bạn. Nếu đang theo dõi đăng ký bản tin, bạn sẽ chọn "Đăng ký". Đối với mua hàng, bạn sẽ chọn "Mua/Bán". Nếu chuyển đổi của bạn không nằm trong các danh mục được liệt kê, chọn "Khác." Lựa chọn của bạn ở đây sẽ không ảnh hưởng đến cách chuyển đổi được ghi lại. Nhấp vàoXong.

12.(Nâng cao) Nhấp vào Bao gồm trong “Chuyển đổi”. Chọn sử dụng cài đặt này—được chọn theo mặc định—sẽ bao gồm dữ liệu cho hành động chuyển đổi này trong cột báo cáo "Chuyển đổi". Nếu bạn bỏ chọn cài đặt này, dữ liệu sẽ vẫn được bao gồm trong cột "Tất cả chuyển đổi".

Dữ liệu trong cột “Chuyển đổi” được sử dụng bởi các chiến lược giá thầu tự động, chẳng hạn như Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo mục tiêu (ROAS), Chi phí mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC) hoặc CPA mục tiêu. Vì vậy, nếu sử dụng chiến lược giá thầu tự động để tối ưu hóa cho chuyển đổi và không muốn bao gồm hành động chuyển đổi cụ thể này trong chiến lược giá thầu của mình, bạn có thể bỏ chọn cài đặt này. Nếu không, hãy chọn hộp này. Nhấp vào Xong.

13.(Nâng cao) Để gửi xác nhận lượt cài đặt iOS ngay lập tức tới nhà cung cấp phân tích ứng dụng của bạn, hãy nhấp vàoURL đăng lại. Nhập URL đăng lại mà nhà cung cấp phân tích ứng dụng đã cấp cho bạn cho quảng cáo này—xem hướng dẫn cho nhà phát triển cài đặt ứng dụng để biết thông tin chi tiết. Nhấp vào Xong.

14.Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

15.Xem lại cài đặt của bạn. Nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào, nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt.

16.Chọn một trong hai tùy chọn trong "Thiết lập phương pháp theo dõi của bạn".

17.Đặt mã theo dõi vào trong ứng dụng: Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn sử dụng SDK để thêm mã theo dõi chuyển đổi vào ứng dụng của bạn.

18.Thiết lập nguồn cấp dữ liệu chuyển đổi từ máy chủ đến máy chủ từ gói phân tích ứng dụng đến AdWords: Chọn tùy chọn này nếu bạn sử dụng máy chủ phân tích ứng dụng của bên thứ ba và muốn sử dụng máy chủ này để theo dõi chuyển đổi ứng dụng AdWords.

Chọn tự tải xuống mã hay gửi mã cho nhà phát triển của bạn qua email.

19.Nhấp vào Xong.

20.Thực hiện theo các hướng dẫn trong hướng dẫn cho nhà phát triển về theo dõi chuyển đổi ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi. Có hướng dẫn cho cả hai tùy chọn theo dõi được đề cập ở trên. Hãy chắc chắn chọn hướng dẫn cho ứng dụng iOS.

Giới thiệu về cài đặt "Ứng dụng dành cho thiết bị di động"

Cài đặt "Ứng dụng dành cho thiết bị di động" liên kết tác vụ chuyển đổi của bạn với một ứng dụng cụ thể. Điều này cho phép AdWords thông báo với bạn nếu bạn có nhiều hành động chuyển đổi theo dõi lượt cài đặt ứng dụng cho cùng một ứng dụng, để bạn có thể tránh tính hai chuyển đổi––và khả năng đặt giá thầu cho hai chuyển đổi––cho một lượt cài đặt ứng dụng duy nhất.

Để sử dụng cài đặt này, chỉ cần tìm ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn theo tên, ID Apple gồm 9 hoặc 10 chữ số hoặc nhà xuất bản.

Chỉ những ứng dụng được xuất bản trên iTunes mới xuất hiện khi bạn tìm kiếm. Có thể mất đến 8 ngày (mặc dù thường là dưới 48 giờ) sau khi xuất bản để ứng dụng của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Nếu ứng dụng của bạn không xuất hiện khi bạn tìm kiếm, nhưng bạn muốn thiết lập theo dõi chuyển đổi, bạn có thể nhập ID Apple gồm 9 hoặc 10 chữ số trong trường và nhấp vào "Xong". ID Apple là mã nhận diện duy nhất cho ứng dụng của bạn trên iTunes. Bạn có thể tìm thấy ID này trong mục "Thông tin ứng dụng" của iTunes Connect.

Bạn nên sử dụng hành động chuyển đổi để theo dõi duy nhất một ứng dụng mà bạn đã đặt trong "Ứng dụng dành cho thiết bị di động". Nếu bạn muốn theo dõi chuyển đổi cho nhiều ứng dụng, hãy tạo hành động chuyển đổi riêng biệt cho mỗi ứng dụng.